Sengoku Dönemi – V

Enryakuji

Enryakuji‘nin ortadan kaldırılmasıyla, Oda Nobunaga bir taşla beş kuş birden vurmuştu. Birincisi, Azai ve Asakura klanları başta olmak üzere düşmanlarına yardım eden tapınağı saf dışı bıraktı. İkincisi, Nagashima‘da uğradığı yenilgi nedeniyle gücünün zayıfladığı izlenimini yok etti. Üçüncüsü, kutsal bir mabede karşı uyguladığı bu aşırı şiddetle düşmanlarının gözünü korkuttu. Dördüncüsü, tapınağın sahip olduğu büyük ekonomik ayrıcalık ve arazi gelirlerine el koydu. Beşinci ve en önemlisi ise, artık asıl düşmanı olarak belirlediği Ishiyama Honganji tapınağının Biwa Gölü‘nün batısından geçen ikmal yollarını kontrol altına almak üzere kararlı bir adım atmış oldu. Zira Hiei Dağı, konumu itibariyle Kyoto ve kendi kontrolündeki Omi‘den geçerek başkente ve güneydeki Osaka bölgesine ulaşan doğu yoluna alternatif olan ve Ikkō taraftarlarınca kullanılan batı yoluna hâkim bir noktadaydı. Bu sayede denizden ve karadan kuşatmasına rağmen rahatlıkla yardım alarak direnmeye devam edebilen Honganji’nin etrafındaki çemberi daraltmayı planlıyordu. Öte yandan bu hareketinin onun belki de öngöremediği sonuçları da olmuş, mevcut düşmanlarından daha güçlü daimyōların dikkatini üzerine çekmeye başlamıştı.

Takeda Shingen

Nobunaga’nın yükselişi sırasında Doğu Japonya’nın en güçlü beyleri olan Kai beyi Takeda Shingen ve Echigo beyi Uesugi Kenshin, birbirleriyle kıyasıya bir mücadele içindeydiler. “Kai Kaplanı” lakaplı Takeda ve “Echigo Ejderi” lakaplı Uesugi arasındaki 1553-1564 yıllarındaki Kawanakajima savaşlarıyla doruğa çıkan bu ezeli ve efsanevi rekabet nedeniyle her ikisi de başkent civarındaki gelişmeleri ancak uzaktan takip edebilmekteydi. Doğu Japonya’daki bu iki güçlü daimyō arasındaki çekişme, kısır bir denge oluşturmuş ve her iki taraf da fırsatını buldukça dengeyi kendi tarafına çevirmek için manevra yapmaktan geri durmuyordu. Ancak dindar bir Budist olup çocukluğunda tapınak eğitimi almış Takeda için 1571 baharında Nobunaga’nın Hiei Dağı’nda yaptığı acımasızlık gösterisi, bardağı taşıran son damla olmuştu. Savaş sanatındaki ustalığıyla ünlü bu general, 30 bin kişilik devasa bir orduyla güneye doğru inerek Oda-Tokugawa koalisyonuna savaş açtı. Kuzeyden gelen bu tehdit karşısında zor durumda kalan Tokugawa Ieyasu, Nobunaga’dan yardım istedi. Başkent civarındaki kontrolünü elden kaçırmak istemeyen Nobunaga ise Ieyasu’nun taraf değiştirme riskinden çekinerek, isteksizce de olsa yardım göndermek zorunda kaldı.

Ashikaga Yoshiaki

Kuşatma ve meydan savaşlarıyla devam eden mücadele, Takeda’nın lehine dönme potansiyeli taşıyordu. Fakat 1573 Mayısında bu ünlü komutan henüz 49 yaşındayken, boğaz kanseri yüzünden aniden ölüverdi. Nobunaga’nın şansı yaver gitmiş, önemli bir düşmanından kurtulmuştu. Bu cesaretle tekrar kendi vilayetindeki Ikkō taraftarlarına II. Nagashima Savaşı ile saldırdıysa da yine hüsrana uğradı. Ikkō hareketine bir türlü diş geçiremiyor, birleşik bir Japonya ile arasında durduğuna inandığı Honganji ağını yıkmayı başaramıyordu. Ancak bu yenilgi ile gerileyeceğini düşünen düşmanlarının beklentilerini yine boşa çıkaran Nobunaga, ani bir hamle ile kararlılığını gösterdi. 27 Ağustos 1573’te Kyoto’ya girerek kendi eliyle oraya oturttuğu Ashikaga Yoshiaki‘yi, düşmanlarıyla işbirliği yapmakla suçlayarak sürgüne gönderdi. Bu tarih, Ashikaga shōgunluğunun sonu olduğu gibi aynı zamanda Sengoku Dönemi‘nin ilk yarısı olarak kabul edilen Muromachi Dönemi‘nin de sonu oldu. Öte yandan shōgunluğu bitiren adımı atan Oda Nobunaga, kendisi bizzat shōgun olmak gibi bir amaç taşımadığından, niyetleri konusundaki şüpheleri beslemeye devam ediyordu.

Reklamlar